Cool Hot Hits

[ 142 主題 / 2996 回復 ]

版塊介紹: 想評論每週派台歌同埋投下你心水歌曲一票, 就要入黎COOL HOT HITS!

版主: CunninG, kevinlai1621

收起/展開

子版塊

過期派台區 (今日: 3)

版主: kevinlai1621, CunninG

6184 / 104209

小黑與我 - 尤志豪

快劍俠 - 2021-4-11 03:00
 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
投票 無奈那天 - 王馨平 CunninG 2021-3-24 0/155 CunninG 2021-3-26 01:08
投票 想不透 - Kenneth Au CunninG 2021-3-24 0/155 CunninG 2021-3-24 23:25
投票 無感 - 驚愕花 Gainorva CunninG 2021-3-13 0/266 CunninG 2021-3-21 22:39
投票 You & Me - The Sulis Club CunninG 2021-2-21 0/207 CunninG 2021-3-20 17:22
投票 康復期 - 施匡翹 CunninG 2021-3-13 4/476 hlyung 2021-3-20 11:33
投票 為時未晚 - 陳青昕 CunninG 2021-3-6 2/281 kevin2011 2021-3-20 11:21
投票 當這個時候 - 鄭世豪 CunninG 2021-3-5 1/175 kevin2011 2021-3-20 11:12
投票 從不知 - Nel吳子健@FANTAZ CunninG 2021-3-16 0/163 CunninG 2021-3-17 18:41
投票 甚麼都沒有錯 - Winter Bagels CunninG 2021-3-16 0/167 CunninG 2021-3-17 02:46
投票 都市~Lonely Night~ (Sunny Sydup Remix) - Delta T / Uka楊雅餘 CunninG 2021-3-16 0/177 CunninG 2021-3-17 02:46
投票 強 - Jaz 吳子城@FANTAZ CunninG 2021-3-16 0/144 CunninG 2021-3-16 23:23
投票 單車 - Jaz 吳子城@FANTAZ CunninG 2021-3-16 0/151 CunninG 2021-3-16 23:22
投票 零歲 - 陳展鵬 CunninG 2021-3-1 30/968 gocrazy 2021-3-13 17:29
投票 Yes I Do - Supper Moment CunninG 2021-2-21 13/722 sampras625 2021-3-13 02:08
投票 所有相愛的人啊(熱情版) - 劉若英 CunninG 2021-3-13 0/155 CunninG 2021-3-13 00:12
投票 姐姐 - 易欣 CunninG 2021-2-21 8/419 bagfgfcde 2021-3-11 20:12
投票 非你不可 - 謝霆鋒 / 泰山樂隊 CunninG 2021-3-6 7/384 SugarFree 2021-3-11 19:47
投票 U - 鄧月平 CunninG 2021-3-5 4/284 mrshadowll 2021-3-10 20:44
投票 最愛是誰 - 朱紫嬈 CunninG 2021-3-1 4/249 kevin2011 2021-3-8 16:16
投票 You & I - 閻奕格 CunninG 2021-3-1 10/309 boy4dudes 2021-3-5 15:57